Platforma wibracyjna


Ćwiczenia na platformie wibracyjnej

Wibrotrening (Whole Body Vibration) to trening całego ciała w oparciu o wibracje. Dzięki specjalnemu urządzeniu - tzw. platformie wibracyjnej - u osoby ćwiczącej wywołuje się kilkadziesiąt skurczów mięśni w przeciągu minuty we wszystkich zaangażowanych partiach mięśni.

 

Zmusza to organizm do wykorzystania blisko 100% włókien mięśniowych, co w efekcie, jak potwierdzają to badania, zwiększa wydolność mięśni dużo lepiej, niż w przypadku tradycyjnych metod treningowych, które angażują tylko około 50% włókien mięśniowych

 

 

 

Platforma wibracyjna

wytwarza wibracje, które są przenoszone do całego ciała. Stojąc na platformie od razu można zauważyć jak ciało automatycznie dopasowuje się do tych mechanicznych impulsów odpowiadając odruchem rozciągania (miotatycznym).

 

 


Efekt wibrotreningu w dużej mierze zależy od częstotliwości i intensywności wibracji. Niższe częstotliwości są bardzo efektywne do treningu rozciągania, podgrzewania i schładzania mięśni, podczas, gdy wyższe częstotliwości są odpowiednie do masażu. Większa amplituda zmusza mięśnie do mocniejszego kurczenia się? zwiększa to efekt treningu.

 

Podczas wibrotreningu w ćwiczeniu bierze udział prawie 100% mięśni. Trening konwencjonalny pobudza jedynie 60-60% mięśni. Głębiej leżące mięśnie, np. mięśnie posturalne również są wzmacniane podczas wibrotreningu.


Inną zaletą wibrotreningu jest fakt, że pobudzane są mięśnie nie będące często w użyciu. Rezultatem jest, że wszystkie mięśnie są pobudzane.

 


Wibracje mają także pozytywne działanie na równowagę hormonalną co powoduje redukcję stresu.

Czujesz się bardziej zrelaksowany, w formie i bardziej żwawy.

 

Dziesięciominutowy trening pozwala na przećwiczenie wszystkich grup mięśni. Jest to możliwe, ponieważ Wibrotrening aktywuje wszystkie grupy mięśni jednocześnie, a nie każdą ich grupę po kolei.

 

*karta Multisport nie uprawnia do korzystania z ćwiczeń na platformie wibracyjnej.